จี้สตง.สอบคนสั่งภาคทัณฑ์พนักงานรับแจ้งเหตุเจ้าสัว

“ศรีสุวรรณ” จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้สอบโทษภาคทัณฑ์ พนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 7 มี.ค.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แจ้งหรือสั่งการให้มีการตรวจสอบเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการแจ้งความการทารุณกรรมสัตว์

จนเป็นเหตุให้ พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ได้มีคำสั่งสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิที่ 37/2561 เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ ลงวันที่ 28 ก.พ.ให้ลงโทษ ร.ต.อ.สุมิตร บุญยะนิจ พนักงานสอบสวน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ.กาญจนบุรีผู้มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก ในฐานความผิดกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งต่อมาได้มีการถอนแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้ว จนเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนคนดังกล่าวต้องถูกลงโทษทางวินัยให้ถูกภาคทัณฑ์ จากข้ออ้างที่ว่าไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายและรับคำร้องทุกข์ไปโดยไม่ถูกต้องนั้น

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การดำเนินการทางวินัย เพื่ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจที่อาจไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่ง จึงอาจเป็นคำสั่งการลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาจขัดหรือแย้งต่อกฎ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2547 ข้อ 3 วรรคท้าย ที่บัญญัติไว้ความว่าการทำคำสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ทำตามแบบคำสั่งลงโทษตามที่ ก.ตร.กำหนด รูปแบบ คำสั่ง ตาม กฎ ก.ตร. กำหนดให้ระบุฐานความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมาตรา78 ซึ่งต้องระบุอนุมาตราที่ผิดวินัยให้ชัดเจน แต่คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าวกลับไม่ระบุมาตราและหรืออนุมาตราที่ต้องระบุไว้แต่อย่างใด จึงน่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

This entry was posted in news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.