หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี

หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล การออกแบบ หอพระราชประวัติแห่งนี้ เน้นการถ่ายทอดมาจากเส้นสายของแม่น้ำ

อันเปรียบเสมือนพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ ที่มีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคอยหล่อเลี้ยงให้มีแต่ความอุดสมบูรณ์ และเป็นการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด สำหรับการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณของแต่ละพระองค์ มีการนำเสนอด้วยเนื้อหา และเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้ผู้เข้าชมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้แนวคิด “การให้ของครอบครัวมหิดล” ที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลมาโดยตลอดจวบจนถึงปัจจุบันนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

This entry was posted in travel news. Bookmark the permalink.

Comments are closed.